Yohei Kawashima architects inc.

Yohei Kawashima architects inc.

Yohei Kawashima architects inc. Offices
HQ
Yohei Kawashima architects inc.
Tokyo, Japan